czwartek, 29 czerwca 2023

Obrazy Polski / Zdjęcia zamiast słów/ Miejsca: Kampus Wydziału Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr

Obrazy Polski/ Miejsca/ Zdjęcia zamiast słów

Kampus Wydziału Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr 

Zdjęcia: Elżbieta Prucnal-Tumasz 
Wydział Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr / Zdjęcia: Elżbieta Prucnal-Tumasz / Visual Sociology / Socjologia obrazu

Wydział Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr / Zdjęcia: Elżbieta Prucnal-Tumasz / Visual Sociology / Socjologia obrazu

Wydział Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr / Zdjęcia: Elżbieta Prucnal-Tumasz / Visual Sociology / Socjologia obrazu

Wydział Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr / Zdjęcia: Elżbieta Prucnal-Tumasz / Visual Sociology / Socjologia obrazu

Wydział Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr / Zdjęcia: Elżbieta Prucnal-Tumasz / Visual Sociology / Socjologia obrazu

Wydział Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr / Zdjęcia: Elżbieta Prucnal-Tumasz / Visual Sociology / Socjologia obrazu

Wydział Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr / Zdjęcia: Elżbieta Prucnal-Tumasz / Visual Sociology / Socjologia obrazu

Wydział Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr / Zdjęcia: Elżbieta Prucnal-Tumasz / Visual Sociology / Socjologia obrazu

Wydział Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr / Zdjęcia: Elżbieta Prucnal-Tumasz / Visual Sociology / Socjologia obrazu

Wydział Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr / Zdjęcia: Elżbieta Prucnal-Tumasz / Visual Sociology / Socjologia obrazu

Wydział Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr / Zdjęcia: Elżbieta Prucnal-Tumasz / Visual Sociology / Socjologia obrazu

Wydział Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr / Zdjęcia: Elżbieta Prucnal-Tumasz / Visual Sociology / Socjologia obrazu

Wydział Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr / Zdjęcia: Elżbieta Prucnal-Tumasz / Visual Sociology / Socjologia obrazu

Wydział Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr / Zdjęcia: Elżbieta Prucnal-Tumasz / Visual Sociology / Socjologia obrazuWydział Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr / Zdjęcia: Elżbieta Prucnal-Tumasz / Visual Sociology / Socjologia obrazu

Wydział Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr / Zdjęcia: Elżbieta Prucnal-Tumasz / Visual Sociology / Socjologia obrazuWydział Nauk Społecznych UWr/ Instytut Socjologii UWr / Zdjęcia: Elżbieta Prucnal-Tumasz / Visual Sociology / Socjologia obrazuBrak komentarzy:

Prześlij komentarz